գթութիւն

գթութիւն

Dasnabedian 1995: 426

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 18,22
miséricorde

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0551 Chronological Sequence: 7c, 12c գ. οἱκτιρμός, οἱκτείρημα, σπλάγχνα clementia, miseratio, pietas, viscera Գութ. գթածութիւն. գորով. աղեկիզութիւն. կարեկցութիւն. մարդասիրութիւն. խնամ. սէր ընտանի. գթալն, խղճալն. ... *Բազում են գթութիւնք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒԹ — (գթոյ, ոց.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c գ. οἱκτιρμός, οἷκτον miseratio մանաւանդ՝ σπλάγχνα viscera (որ են աղիք. իսկ ըստ հյ. որպէս թէ խութ կամ խթումն եւ գալարումն աղեաց). Գորով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԺԱՄԱՆ — ( ) NBH 1 0060 Chronological Sequence: 10c ա. Որ առ ամենեսին կամ ամենայն փութով ժամանէ յօգնութիւն. ամենահաս, արագահաս. *Մեծիդ Աստուծոյ գթութիւն ամենաժաման կանուխ ազդեցաւ. Նար. ՟Լ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՓՈՅԹ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: 5c, 10c ա. Ամենայնիւ փո՛յթ. ամենայորդոր. ... *Ամենափոյթ առ ʼի գթութիւն. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Տօն յիշատակի առնեն ամենափոյթ պատուով. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date գ. Անբաւ ողորմութիւն, եւ գթութիւն աստուածային. *Յայսպիսի մաղթանս խոնարհեցուցանէք զամէնողորմութիւնն Աստուծոյ. Ոսկ. լուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵԶՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԵԶՐ) *Անեզրական իմաստութիւն, կամ թագաւորութիւն. գթութիւն, խնամք, չարիք. տանջանք. տառապանք. Կիւրղ.: Ոսկ.: Սարգ.: Մագ.: *Անեզրական ունի զյերկարաձգութիւն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԱՐ — I. ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր առանց կարանի. ոչ կարեալ, այլ հիւսեալ. կամ փորանկեալ. եւ անձեռագործ. չկարած, չհուսած. ... *Մերկացուցին զանկար պատմուճան նորա, եւ զանփորտիկն: Արկին վիճակ ʼի վերայ անկար պատմուճանին. զայս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՓՈՓՈԽ — (ի, ից.) NBH 1 0253 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c ա. ἅτρεπτος, ἁμετάθετος, ἁμετάβολος imutabilis Որ ոչ փոփոխի. անփոխ: անյեղլի. անայլայլելի. հաստատուն. անվրէպ. ... *Անփոփոխ են բարիքն: Լոյս անփոփոխ: Անփոփոխ կենաց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԳՈՒԹ — ( ) NBH 1 403 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. πολύσπλαγχνος valde misericors Որոյ գութն է բազում. բազումողորմ. բարեգութ. ազնուագութ. շատ գթած. *Բազմագութ է տէր, եւ ողորմած: Յկ. ՟Է. 11: *Բազագութ ասէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԳԹԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 1 445 Chronological Sequence: 10c Գթութիւն յոյժ ցուցանելով. մարդասիրեալ. *Բարեգթացեալ հաճեսցիս հայել հոտոտել յայս զոհ. Նար. մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԹԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0551 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. Գթած սիրտ. գթութիւն. *Յուսալով ʼի գթածութիւն բարերարութեանդ քո. Խոր. ՟Գ. 57: *Թէ յիս ցուցցես զգթածութիւն՝ լուծիչդ անիծից. Նար. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.